Samenwerkingsovereenkomst Deltaruiters / Kroonmenners.

Hieronder treft u een uitwerking aan van de door de Deltaruiters en Kroonmenners overeengekomen voorwaarden van het over en weer gebruik van elkaars faciliteiten.
Het gemeenschappelijke doel is om de hippische sport in IJsselmuiden een boost te geven, dit wordt mogelijk gemaar door gezamenlijk op te trekken en elkaars faciliteiten te gebruiken.

 1. De Kroonmenners kunnen het gehele jaar op een vaste avond binnen rijden in de manege. Op deze manier kunnen de leden van de Kroonmenners ook in de mindere periodes van het jaar binnen rijden. De leden van de Deltaruiters kunnen tijdens deze avond op de bodem van de kroonmenners rijden.
 2. De leden van de Deltaruiters kunnen de rijbodem van de Kroonmenners op twee vaste avonden van de Kroonmenners gebruiken. Hier kunnen lessen gegeven worden. De leden van de Kroonmenners kunnen tijdens deze lessen in de manege rijden.
 3. Ook tijdens andere momenten  van de week kunnen elkaars faciliteiten gebruikt worden. Echter op die momenten geldt dat als leden last hebben van elkaar de leden van de bezoekende partij de rijbodem verlaten. ( voorbeeld een ruiter rijd overdags op de bodem van de Kroonmenners en heeft last van een lid van de kroonmenners die ook komt rijden, dan moet de ruiter de bodem verlaten en binnen gaan rijden.)
 4. De Kroonmenners organiseren een men-indoor in de manege. De catering die betrokken wordt, wordt tegen leden tarief verrekend. De winst op de catering verdelen beide verenigingen. De bemensing moet ook door beide verenigingen gelijk worden ingevuld.
 5. De Deltaruiters kunnen de rijbodem van de Kroonmenners in overleg gebruiken voor het houden van wedstrijden. Datzelfde geld voor de Kroonmenners van de manege van de Deltaruiters. ( dressuur en spring wedstrijden.) Geen maximum, zolang het in overleg gaat. Tijdig communiceren.
 6. Er komt in de manege een puls voor water om de bodems te beregenen. De kroonmenners kunnen hier gebruik van maken.
 7. De trekker kan door beide verenigingen gebruikt worden. Hier worden vaste chauffeurs voor aangesteld. Ook hiervoor geldt hetzelfde als voor de kosten van het water.
 8. De Deltaruiters kunnen tijdens evenementen de rijbodem van de kroonmenners gebruiken als parkeerplaats. De bodem dient na gebruik weer schoon en gesleept opgeleverd te worden.
 9. Gezamenlijk kijken verenigingen naar een manier om de bodems in optimale conditie te behouden.
 10. De Kroonmenners gaan stroom en water middels een tussen meter bij de Deltaruiters betrekken.
 11. De Deltaruiters zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport. Beide partijen dienen zich te houden aan de eisen van dit veiligheidscertificaat.
 12.  Bij het verhuren aan derden is de opbrengst voor 2/3-deel voor de verhurende partij en 1/3-deel voor de andere partij. Voorbeeld: Deltaruiters verhuurt de buitenbak aan Stichting Dressuurconcoursen Noord-Nederland, 2/3-deel is voor de Deltaruiters en 1/3-deel is voor de Kroonmenners.
 13. Beide verenigingen verplichten zich om schade aan materialen van derden direct te melden om dit zo goed mogelijk af te handelen.