NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris.info@dedeltaruiters.nl

De minimale duur van het lidmaatschap is 12 maanden, het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot en met 31 december van het lopende verenigingsjaar.

Lidmaatschap van de Deltaruiters bedraagt per jaar €162,= voor leden vanaf 17 jaar en €120,= voor leden t/m 16 jaar. Betaling kan maandelijks, per kwartaal of in een keer.

OPZEGGINGEN

Het lidmaatschap kan eenmaal per jaar worden opgezegd: met ingang van 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris info@dedeltaruiters.nl en dient uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te gebeuren.