NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris.

De minimale duur van het lidmaatschap is 12 maanden, het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot en met 31 december van het lopende verenigingsjaar.

Lidmaatschap van de Deltaruiters bedraagt per jaar €162,= voor leden vanaf 17 jaar en €120,= voor leden t/m 16 jaar. Betaling kan maandelijks, per kwartaal of in een keer.

OPZEGGINGEN

Het lidmaatschap kan eenmaal per jaar worden opgezegd: met ingang van 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en dient uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te gebeuren.